ಇಜ್ಞಾನ Ejnana

ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕುಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 6ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮಾರ್ಚ್ 6: 'ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕು' ಕುರಿತು ಇಜ್ಞಾನ - ಕೆಎಸ್‌ಟಿಎ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

೨೦೨೧ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ 'ಎಸ್‌ಟಿಐನ ಭವಿಷ್ಯ: ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು'.

ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಬೆರಳ ತುದಿಯ ಬೆರಗು

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ಬೆರಳ ತುದಿಯ ಬೆರಗು

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಕುಸುಮಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಕುಸುಮಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕಿ ಕ್ಷಮಾ ವಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ 'ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಕುಸುಮಗಳು' ನಾಳೆ (ಫೆ.೧೪, ೨೦೨೧) ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಲೇಖಕಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಓದಿ!

ಕ್ಷಮಾ ವಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com