ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana

ಅಂತರಜಾಲ ಬಳಕೆದಾರರ ಪೈಕಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳದವರೇ ಅಪರೂಪ

ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ, ಹೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಶುಭಾಶಯ!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಾಪೆಯ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿದರೆ ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೇ ತೂರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ!

ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಪ್ರಪಂಚ: ಹೇಗಿರಬಹುದು ಮುಂದಿನ ದಶಕ?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ