ಇಜ್ಞಾನ Ejnana

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ 'ಕುತೂಹಲಿ' ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ, ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಚಳುವಳಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಕುತೂಹಲಿಗಳಿಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಪಂಜೆಯವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದ 'ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ' ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಟ್ಟು ರೋಗಿಗಳ ಆಯಾ ದಿನದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು “ಅಲೆ” ಎನ್ನಬಹುದು.

ಕೋವಿಡ್ ಅಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್

ಮಾನವ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಿಸರ್ಗ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು

ಪರಿಸರ ದಿನ ವಿಶೇಷ: ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ..?

ತಾನು ಈ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅಂಶ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಈ ನಿಸರ್ಗವೆಲ್ಲ ತನ್ನದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯಲ್ಲವೇ!

ಟಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com