ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana

ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳೂ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಗ್‌ಮೆಂಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಬಹುದು!

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಐದು ಸೂತ್ರಗಳು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಗೂಗಲ್ ಗುರುವಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ