ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com

ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇಜ್ಞಾನ

ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇಜ್ಞಾನ
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಇಂದು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಹೆಸರು ಚಿರಪರಿಚಿತ

ತಿನ್ನಲಾಗದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಟಿನ ಮರೆಯಲಾಗದ ಇತಿಹಾಸ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಟೆಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾದ ರೀತಿ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ವಿಶ್ವ ರೇಡಿಯೋ ದಿನ ವಿಶೇಷ: ರೇಡಿಯೋ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿ!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಮೊಬೈಲ್ ಜಗದ ಅಸಂಖ್ಯ ಆಪ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು, ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ!

ಆಪ್ ಇಜ್ಞಾನ: ಮೆಸ್ ಇಲ್ಲದ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಆಪ್‌ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಳಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವೇ ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್

ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಜಗದ ಅಸಂಖ್ಯ ಆಪ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು, ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ!

ಆಪ್ ಇಜ್ಞಾನ: ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೂ ಕೈಬರಹ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ 'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಹ'ಗಳದೇ ಕೈವಾಡ ಇರುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಉಂಟು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ನಂಟು

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ಲದ ಲೋಹಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ