ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com

ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ
ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಾಡುವ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಲ್ಲದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆ?

ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್

ಓದಿ+ನೋಡಿ: ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂದರೇನು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಓದಿ+ನೋಡಿ: 5G ಅಂದರೆ ಏನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ನೂರೆಂಟು ಬಗೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತ ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಬಲ್ಲವು

'ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು' ಎಂದರೇನು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಹಸಿರೆಲೆ ಹಣ್ಣೆಲೆಯಾಗಿ ಉದುರಿ ತರಗೆಲೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯಮಾನ

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಎಲೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಉದುರುವುದು ಏಕೆ?

ಕ್ಷಮಾ ವಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನೆರಳು-ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಜ್ಞಾನ: ಎಚ್‌ಡಿಆರ್ ಎಂದರೇನು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ