ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com

ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ
ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ್ದೆನಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ

ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಹರ್ಷ

ಐಯುಸಿ ಎಂದರೇನು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್

'ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು' ಎಂದರೇನು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಅವಾಹಕದ ಲೇಪನವಿಲ್ಲದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ

ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೇಕೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ?

ವಿನಾಯಕ ಕಾಮತ್

'Bokeh' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಜಪಾನೀ ಭಾಷೆಯ 'boke' ಎಂಬ ಶಬ್ದ

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಜ್ಞಾನ: ಏನಿದು ಬೊಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ