ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ
ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿಯೇ ಆದರೂ ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರೆತುಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಹೆಸರುವಾಸಿ!

ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಓದಿ+ನೋಡಿ: ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಓದಿ+ನೋಡಿ: ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್‌ಶನ್ ಅಂದರೇನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

COVID-19ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವೈರಸ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಲು ಶರೀರದ ರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

COVID-19 ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್

ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅಜ್ಞಾನ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು

ಡನ್ನಿಂಗ್-ಕ್ರೂಗರ್ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೇನು?

ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ಟ

ಭೂಮಿಯಿಂದಾಚೆ ವಿಕಾಸಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೀವಸಂಕುಲವನ್ನು 'ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

SETI ಅಂದರೆ ಏನು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ
ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com