ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com

ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ
ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಕರೆಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ.

ಐಯುಸಿ ಎಂದರೇನು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್

'ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು' ಎಂದರೇನು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಎಲೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಉದುರುವುದು ಏಕೆ?

ಕ್ಷಮಾ ವಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

'Bokeh' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಜಪಾನೀ ಭಾಷೆಯ 'boke' ಎಂಬ ಶಬ್ದ

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಜ್ಞಾನ: ಏನಿದು ಬೊಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ