ಕೊರೊನಾಲಜಿ

ಕೊರೊನಾಲಜಿ
"ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿಯಾದರೆ ಎಡವಟ್ಟನಿಗೇ ಒಂದು ದಾರಿ"

ಕೋವಿಡಿಯಟ್ ಆಗದಿರೋಣ!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಹೈಜೀನ್ ಅಂದರೇನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಯಾರಿದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಜ಼ೀರೋ?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಜಾಗತಿಕ ಸೋಂಕಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ, ಅವುಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳೂ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು.

ಜ಼ೂನಾಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

SARI ಎನ್ನುವುದು 'ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್‌ಫೆಕ್ಷನ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ.

SARI ಅಂದರೆ ಏನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಕೊರೊನಾಲಜಿ
ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com