ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com
Results for Environment
ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಹರ್ಷ

Published on :
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಫಿಬೋನಾಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಫಿಬೋನಾಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಹರ್ಷ

Published on :
ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್

Published on :
ಆರ್. ಓ. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?

ಆರ್. ಓ. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?

ವಿನಾಯಕ ಕಾಮತ್

Published on :
ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ..?

ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ..?

ಟಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್

Published on :
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪೈಕಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ

ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಞಾನ: ಕೀನ್ಯಾ ದೇಶದ ಹಕ್ಕಿಗಳು

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

Published on :
ಕೈಮೀರದಿರಲಿ ಕಸದ ಕಿರಿಕಿರಿ!

ಕೈಮೀರದಿರಲಿ ಕಸದ ಕಿರಿಕಿರಿ!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

Published on :
ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ವಿನಾಯಕ ಕಾಮತ್

Published on :
ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಜ್ಞಾನ

ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಜ್ಞಾನ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

Published on :