ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com

ವೈವಿಧ್ಯ

ವೈವಿಧ್ಯ
ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮವೂ ಒಂದು

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವೆಂಬ ಉದ್ಯಮ!

ಉದಯ ಶಂಕರ ಪುರಾಣಿಕ

ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗಿರಬಹುದು?

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ

ಆರ್. ಓ. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?

ವಿನಾಯಕ ಕಾಮತ್

ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ..?

ಟಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್

ಕಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಪರಮ ಗುರಿ

ಕೈಮೀರದಿರಲಿ ಕಸದ ಕಿರಿಕಿರಿ!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು 'ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ  ದ್ರಾವಕ' ಎನ್ನುವರು

ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ವಿನಾಯಕ ಕಾಮತ್

ವಿಸಿಆರ್ ಎನ್ನುವುದು 'ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹ್ರಸ್ವರೂಪ

ವಿಸಿಆರ್ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಹೆನ್ರಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ರೂಪಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸ

ತಿರುಪು ಮೊಳೆಗೂ ಉಂಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಂಟು

ಸ್ಕ್ರೂ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಗಮನಿಸದೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ