ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com

ವೈವಿಧ್ಯ

ವೈವಿಧ್ಯ
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವಿನ ಪ್ರತಿ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವ ಬೀಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಿಬೋನಾಚಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಫಿಬೋನಾಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಹರ್ಷ

ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ

ನಾರಾಯಣ ಬಾಬಾನಗರ

ಬದುಕಿನ ಜಟಕಾ ಬಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿನ ಕೊಂಡಿ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವೆಂಬ ಉದ್ಯಮ!

ಉದಯ ಶಂಕರ ಪುರಾಣಿಕ

'ಟೆಕ್ ಲೋಕದ ಹತ್ತು ಹೊಸ ಮುಖಗಳು' ಕೃತಿಯ ಒಂದು ನೂರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು

ಸೆ. ೧೪ರಂದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಞಾನ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

image-fallback

ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಞಾನ: ಕೀನ್ಯಾ ದೇಶದ ಹಕ್ಕಿಗಳು

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ಟಾರ್ಚ್' ಎಂಬ ಅಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ

ಹುದುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ರಹಸ್ಯ!

ಕ್ಷಮಾ ವಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್