ವೈವಿಧ್ಯ

ವೈವಿಧ್ಯ
ಆರು ಸಾವಿರ ಪ್ರಬೇಧಗಳಷ್ಟು ಸಗಣಿ ದುಂಬಿಗಳಿವೆ.

ಸಗಣಿ ದುಂಬಿಗಳು, ಹಾಲುಹಾದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಜಗತ್ತಿನ ಪಯಣ ವಿಸ್ಮಯಗಳು

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಿಟಕಿ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಹಸಿರು ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ!

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

'ವಿಜ್ಞಾನ'ವೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ - ಕೈಪಿಡಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಕೈಪಿಡಿ

ಡಾ. ದೀಪ ಎಂ.ಬಿ.

2020ರ ವಿಶ್ವ ಆವಾಸ ದಿನ ಕೋವಿಡ್-19ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು.

ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ!

ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್

ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮವಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮ.

ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ವೈರಸ್ಸು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದೇ?

ಡಾ. ಶೇಖರ್‌ ಸಿ. ಮಾಂಡೆ

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com