ವೈವಿಧ್ಯ

ವೈವಿಧ್ಯ
ಹುತ್ತದ ಥರಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಸಿ ಹಾಕಿಸುವುದೂ ಬೇಡ, ಕರೆಂಟಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದೂ ಬೇಡ!

ಪುಟಾಣಿ ಇಜ್ಞಾನ: ಪುಟ್ಟನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಲ ಗೂಡು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಪುಟಾಣಿ ಇಜ್ಞಾನ: ಪುಟ್ಟನ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಯ ಪಾದ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್!

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಕಾಯಿಲೆ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್

ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹಗಳು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಧೂಮಕೇತುಗಳೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೌರಮಂಡಲವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಸೌರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ ಆಂಟೋನಿ ಲ್ಯುವೆನ್‌ಹಾಕ್

ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಂಡ!

ನಾರಾಯಣ ಬಾಬಾನಗರ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಾರ, 'ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್' ಸಂಪಾದಕ ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕರ್ತೃ.

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ಟೆಕ್ ಲೋಕದ ಹತ್ತು ಹೊಸ ಮುಖಗಳು

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com