ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಭೇಟಿನೀಡಬಹುದಾದ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಭೇಟಿನೀಡಬಹುದಾದ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!Image by Gerd Altmann from Pixabay

ಕನ್ನಡದ ಟೆಕ್ ಲೋಕ

ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು - ಬಳಸಲು, ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನೀವು ಭೇಟಿನೀಡಬಹುದಾದ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು - ಬಳಸಲು, ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನೀವು ಭೇಟಿನೀಡಬಹುದಾದ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಲೀ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಖಂಡಿತಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪದಸಂಸ್ಕಾರಕಗಳು:

ಮೊಬೈಲ್ ಕೀಲಿಮಣೆಗಳು:

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್:

ಐಓಎಸ್:

ಆಸ್ಕಿ-ಯುನಿಕೋಡ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು:

ಜಾಲಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಸಲು:

ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ

ಯುನಿಕೋಡ್ ಅಕ್ಷರಶೈಲಿಗಳು:

ನಿಘಂಟುಗಳು

ಪುಸ್ತಕ-ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ

ಕೇಳುಪುಸ್ತಕ:

ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳು

ಅನುವಾದ

ಸಾಹಿತ್ಯ:

ಪಠ್ಯದಿಂದ ಧ್ವನಿಗೆ:

ಓಸಿಆರ್:

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್:

ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ:

ಇತರ

Related Stories

No stories found.
logo
ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com