ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com

ಟೆಕ್‌ ಲೋಕ

ಟೆಕ್‌ ಲೋಕ
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ

ಕನ್ನಡದ ಇಜ್ಞಾನ: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವೈವಿಧ್ಯ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಗೂಗಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರಾ?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಕನ್ನಡದ ಇಜ್ಞಾನ: ಇ-ಪುಸ್ತಕದ ಈ ತಾಣಗಳು

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ತಮಾಷೆಗೆಂದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಹರಡುವುದು ಅಪರೂಪವೇನಲ್ಲ

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯ ಸಹವಾಸ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಆಧುನಿಕ ರೋಬಾಟ್‌ಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲವು

ರೋಬಾಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?

ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಟೆಕ್‌ ಲೋಕ
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಷ್ಟೇ ಜತನದಿಂದ ಮೊಬೈಲನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ: ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

Published on :