ಟೆಕ್‌ ಲೋಕ

ಟೆಕ್‌ ಲೋಕ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಕುರಿತ ತರಬೇತಿ ಎನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ...

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗ: ಗಮನಸೆಳೆದ ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರಿತ ನವೋದ್ಯಮಗಳು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗ: ಗಮನಸೆಳೆದ ಸಂವಾದಗಳು

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಇ-ಸ್ಪರ್ಶ!

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ

ಈ ಸಂಕೇತಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆಯೆಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದ ಹೊರಗೂ ಎಮೋಜಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುವಾಗಿವೆ.

ಸ್ಮೈಲಿ‌ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ದಿನ: ಇದು ವಿಶ್ವ ಎಮೋಜಿ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ 'ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಿನ'ದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾವು!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ನಾವಾಗಿ ಕೇಳದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುತರುವ ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು 'ಸ್ಪಾಮ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸ್ಪಾಮ್ ಎಂಬ ಇಮೇಲ್ ಕಸ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಟೆಕ್‌ ಲೋಕ