ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com
Results for Science
ಶುಕ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೊಂದು ಸುತ್ತು

ಶುಕ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೊಂದು ಸುತ್ತು

ಉದಯ ಶಂಕರ ಪುರಾಣಿಕ

Published on :
ಕಾರ್ಬನ್-ಡೈ-ಆಕ್ಸೈಡ್ ನುಂಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ!

ಕಾರ್ಬನ್-ಡೈ-ಆಕ್ಸೈಡ್ ನುಂಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ!

ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್

Published on :
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

Published on :
ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಹರ್ಷ

Published on :
ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರವಾಸ

ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರವಾಸ

ಕ್ಷಮಾ ವಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

Published on :
ಸೌರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಸೌರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

Published on :
ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಂಡ!

ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಂಡ!

ನಾರಾಯಣ ಬಾಬಾನಗರ

Published on :
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಫಿಬೋನಾಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಫಿಬೋನಾಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಹರ್ಷ

Published on :
ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ

ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ

ನಾರಾಯಣ ಬಾಬಾನಗರ

Published on :
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವೆಂಬ ಉದ್ಯಮ!

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವೆಂಬ ಉದ್ಯಮ!

ಉದಯ ಶಂಕರ ಪುರಾಣಿಕ

Published on :
ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೈಮು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮು!

ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೈಮು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮು!

ಹರ್ಷ

Published on :
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಎಲೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಉದುರುವುದು ಏಕೆ?

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಎಲೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಉದುರುವುದು ಏಕೆ?

ಕ್ಷಮಾ ವಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

Published on :
ಹುದುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ರಹಸ್ಯ!

ಹುದುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ರಹಸ್ಯ!

ಕ್ಷಮಾ ವಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

Published on :