ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್

ಕರೋನಾವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ - ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಾಧ್ಯ!

ಕರೋನಾವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ - ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಾಧ್ಯ!

COVID-19: ವೈರಸ್ ಅಂದರೇನು? ಹೊಸ ಕರೋನಾವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಏಕೆ?

COVID-19: ವೈರಸ್ ಅಂದರೇನು? ಹೊಸ ಕರೋನಾವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಏಕೆ?

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಾಣು ಇದೆಯೇ?

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಾಣು ಇದೆಯೇ?

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ – ಮಿಥ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ – ಮಿಥ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆ?

ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆ?

ಕಾಯಿಲೆ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಕಾಯಿಲೆ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಭೀತಿ: ನಾವೂ ಹೆದರಬೇಕೇ?

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಭೀತಿ: ನಾವೂ ಹೆದರಬೇಕೇ?

ಕಾರ್ಬನ್-ಡೈ-ಆಕ್ಸೈಡ್ ನುಂಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ!

ಕಾರ್ಬನ್-ಡೈ-ಆಕ್ಸೈಡ್ ನುಂಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ!

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com