ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19: ಹೆದರಿಕೆ ಏಕೆ? ಅಂಜಿಕೆ ಬೇಕೆ?

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19: ಹೆದರಿಕೆ ಏಕೆ? ಅಂಜಿಕೆ ಬೇಕೆ?

ಕೋವಿಡ್ ಅಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಕೋವಿಡ್ ಅಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ವಿನೂತನ ಇ-ಪುಸ್ತಕ 'ನಿರಾಮಯ'

ವಿನೂತನ ಇ-ಪುಸ್ತಕ 'ನಿರಾಮಯ'

ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ!

ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ!

Serendipity ಮತ್ತು ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನ

Serendipity ಮತ್ತು ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನ

ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಹಂತಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಹಂತಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

COVID-19 ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ?

COVID-19 ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ?

COVID-19 ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

COVID-19 ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ; ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲ ಮೇಷ್ಟ್ರು!

ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ; ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲ ಮೇಷ್ಟ್ರು!

ಕರೋನಾವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಲಾಕ್-ಡೌನ್ ಏಕೆ?

ಕರೋನಾವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಲಾಕ್-ಡೌನ್ ಏಕೆ?

ಕರೋನಾವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ - ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಾಧ್ಯ!

ಕರೋನಾವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ - ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಾಧ್ಯ!

COVID-19: ವೈರಸ್ ಅಂದರೇನು? ಹೊಸ ಕರೋನಾವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಏಕೆ?

COVID-19: ವೈರಸ್ ಅಂದರೇನು? ಹೊಸ ಕರೋನಾವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಏಕೆ?

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಾಣು ಇದೆಯೇ?

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಾಣು ಇದೆಯೇ?

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ – ಮಿಥ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ – ಮಿಥ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆ?

ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆ?

ಕಾಯಿಲೆ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಕಾಯಿಲೆ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಭೀತಿ: ನಾವೂ ಹೆದರಬೇಕೇ?

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಭೀತಿ: ನಾವೂ ಹೆದರಬೇಕೇ?

ಕಾರ್ಬನ್-ಡೈ-ಆಕ್ಸೈಡ್ ನುಂಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ!

ಕಾರ್ಬನ್-ಡೈ-ಆಕ್ಸೈಡ್ ನುಂಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ!

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com