ವೈವಿಧ್ಯ

ವೈವಿಧ್ಯ
ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕುಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 6ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮಾರ್ಚ್ 6: 'ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕು' ಕುರಿತು ಇಜ್ಞಾನ - ಕೆಎಸ್‌ಟಿಎ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ಬೆರಳ ತುದಿಯ ಬೆರಗು

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಕುಸುಮಗಳು

ಕ್ಷಮಾ ವಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನವೀನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ

ಇಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಪುಟ್ಟ-ಪುಟ್ಟಿಯ ಪರಿಸರ ಪಾಠಗಳು

ಟಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್

ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗರಕ್ಷೆ (ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ) ಬೆಳೆಸುವುದು ಲಸಿಕೆಯ ಕೆಲಸ

ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಕಾರ್ವಸ್‌ ಕೋರಾಕ್ಸ್‌ ಎನ್ನುವ ಕಾಡುಕಾಗೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಂಜರಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಗೆಗಳು ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗಿಂತಲೂ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತವೆಯಂತೆ!

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಜಾಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜಾಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ

ವೈವಿಧ್ಯ