ಸುದ್ದಿ

ಸುದ್ದಿ
'ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌'ನ ೨೦೨೦ರ ಆವೃತ್ತಿ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೨ರಿಂದ ೨೫ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೨ರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಬ್ಬ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗ: ಗಮನಸೆಳೆದ ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರಿತ ನವೋದ್ಯಮಗಳು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗ: ಗಮನಸೆಳೆದ ಸಂವಾದಗಳು

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಸಮಾವೇಶ: ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com