ಟೆಕ್‌ ಲೋಕ

ಟೆಕ್‌ ಲೋಕ
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ!

ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ...

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗ: ಗಮನಸೆಳೆದ ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರಿತ ನವೋದ್ಯಮಗಳು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗ: ಗಮನಸೆಳೆದ ಸಂವಾದಗಳು

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಇಜ್ಞಾನ.ಭಾರತ ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ!

ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಈ ಸಂಕೇತಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆಯೆಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದ ಹೊರಗೂ ಎಮೋಜಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುವಾಗಿವೆ.

ಸ್ಮೈಲಿ‌ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ದಿನ: ಇದು ವಿಶ್ವ ಎಮೋಜಿ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ 'ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಿನ'ದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾವು!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಟೆಕ್‌ ಲೋಕ