ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com
Results for Q&A
ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಹರ್ಷ

Published on :
ಐಯುಸಿ ಎಂದರೇನು?

ಐಯುಸಿ ಎಂದರೇನು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

Published on :
ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಲ್ಗುಂಡಿ ನವೀನ್

Published on :
'ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು' ಎಂದರೇನು?

'ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು' ಎಂದರೇನು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

Published on :
ಮಿಂಚು ಹುಳ ಮಿಂಚುವುದೇಕೆ?

ಮಿಂಚು ಹುಳ ಮಿಂಚುವುದೇಕೆ?

ವಿನಾಯಕ ಕಾಮತ್

Published on :
ಮಶೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೇನು?

ಮಶೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೇನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

Published on :
ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ವಿನಾಯಕ ಕಾಮತ್

Published on :
ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೇಕೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ?

ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೇಕೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ?

ವಿನಾಯಕ ಕಾಮತ್

Published on :