ಡಾ. ಶೇಖರ್‌ ಸಿ. ಮಾಂಡೆ

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಿಎಸ್‌ಐಆರ್, ಭಾರತ ಸರಕಾರ
ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ವೈರಸ್ಸು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದೇ?

ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ವೈರಸ್ಸು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದೇ?

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com