ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ; ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆಸೆದ ಕಾಗದದ ಎಲ್ಲ ತುಣುಕುಗಳನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ; ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆಸೆದ ಕಾಗದದ ಎಲ್ಲ ತುಣುಕುಗಳನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ
ಕೊರೊನಾಲಜಿ

ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂದರೇನು?

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 'ಕೊರೊನಾಲಜಿ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬರಹ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದೆನಿಸುತ್ತವೆ: ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು, ಹಾಗೂ ಈಚೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು. ಈ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 'ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಸೋಂಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹರಡುವುದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಂತಹವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಧಾನಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.

ರೋಗಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ, ಅಂತಹವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಈ ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ಉದಾ: ಐಸೋಲೇಶನ್) ಮಾಡುವುದೂ ಇದರದ್ದೇ ಭಾಗ. ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಲದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್‌ನ ಅಂಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ; ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆಸೆದ ಕಾಗದದ ಎಲ್ಲ ತುಣುಕುಗಳನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೌಜನ್ಯ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com