ಇಜ್ಞಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್
೨೦೩, ಶ್ರವಂತಿ ಗೋಕುಲ,
೫ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ದ್ವಾರಕಾನಗರ,
ಬನಶಂಕರಿ ೩ನೇ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೮೫
ejnana.trust [at] gmail.com

 

Ejnana Trust
203, Shravanthi Gokul,
5th Cross, Dwaraka Nagar,
BSK 3rd Stage,
Bengaluru 560085
ejnana.trust [at] gmail.com