ಐಟಿ ಸಂಚಿಕೆ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

MYSORE BRANCH ಹೇಳಿದರು...

ನಿಜಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಸಾರ್. ಫ್ಲಾಫಿ ಯನ್ನು ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹಳೆಯದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ೆಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ...

ಬರೀ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ.. ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ.. ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ...

ಮಾಹಿತಿಸಿಂಧು.. ಐಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ... ಆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ನೌಕರರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳು ಕಕ್ಕಸು ಮನೆಗಿಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿವೆ...

ಇನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲಾಫಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಾರ್..

ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ.. ದಯಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿಸಿ...

badge