ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2016

ಇಜ್ಞಾನ ಹತ್ತನೆಯ ವರ್ಷ

ಇಜ್ಞಾನ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಹತ್ತನೆಯ ವರ್ಷವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಡನೆ ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ!

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವವರು, ಆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುವವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು: ejnana.com[at]gmail.com  

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

badge