ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2014

ಖುಷಿಪಡಲು ೧೦೦,೦೦೦+ ಕಾರಣಗಳು


ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳ (ಪೇಜ್ ವ್ಯೂ) ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಖುಷಿಗೆಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದುಗರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿ!

badge