ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2014

ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಟದ ವಿನೋದ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ...

ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೆ? ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ 'ಹೌದು!' ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವೊಂದು ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಬಾಬಾನಗರ ಅವರ 'ಆಹಾ! ಆಟಿಕೆಗಳು' ಕೃತಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನಕಾರ ಪ್ರೊ. ಎಮ್. ಆರ್. ನಾಗರಾಜುರವರು ಬರೆದಿರುವ ಬೆನ್ನುಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪಾಠ ಮತ್ತು ಆಟ ಎರಡೂ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳಾಗಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರಂತ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಟದ ವಿನೋದ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಆಟಿಕೆಗಳು ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆಟಿಕೆಗಳಾಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆಟದ ಆನಂದ ಕಲಿಕೆಯ ಆನಂದ ಕೂಡಿ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಾದರೂ ಏನು? ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಏಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಲಕ್ಷಿತವಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಲಭ್ಯ ಪರ್ಯಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಂಜನೆಯ ಲೇಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಈ ಕೆಲಸ, ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ಸಾಹಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇವು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಬಲ್ಲವು. ಇಂತಹ ಮಾದರಿಗಳ, ಆಟಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಬಲ್ಲದು.

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕೆಗೆ... ಆಹಾ! ಆಟಿಕೆಗಳು
ಲೇಖಕರು: ನಾರಾಯಣ ಬಾಬಾನಗರ
೫೨ ಪುಟಗಳು, ಬೆಲೆ ರೂ. ೪೦/-
ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಬೆನಕ ಬುಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

badge