ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2012

ಗಣಿತದ ಪದ್ಯ-ಪ್ರಬಂಧ

ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವೆನಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿರಿಯ ಸಂವಹನಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಹೊಸದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಗಣಿತ - ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪದ್ಯ, ಪ್ರಬಂಧ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಪದ್ಯ-ಕತೆ-ಪ್ರಬಂಧಗಳಿವೆ. ಪೂರಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರೇ ಬರೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಗಣಿತ - ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪದ್ಯ, ಪ್ರಬಂಧ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ
೮೮ ಪುಟಗಳು, ಬೆಲೆ: ರೂ. ೪೦
ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಡಿವಿಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಕೋಲಾರ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

badge