ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2011

ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಂಚಿಕೆ ಬಂದಿದೆ!

೨೦೧೧, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ಷ. ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಚಿಕೆ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯೊಡನೆ ಇಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದವು. ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ ೨೦೧೨ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಸೀರಿಯಸ್‌ಲಿ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

badge