ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2011

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೩, ೨೦೧೧ರ ಸಂಚಿಕೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

gopi ಹೇಳಿದರು...

prajavnige dhanyavadagalu.kannadigarigagi sthapithavada e ejnana bahala upauktha.s. gopala krishna ,Mysore.

badge