ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 10, 2010

ಕಲ್ಪನೆಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!

'ಕಲ್ಪನೆಯ ಯಾತ್ರೆ ೨೦೧೦' ಹೆಸರಿನ ಖಗೋಳ ಉತ್ಸವ ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ ೨೬ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೫ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಯ ಯಾತ್ರೆಯ ಜಾಲತಾಣ ನೋಡಿ.


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

badge