ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 4, 2009

ವೈರಸ್: ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ

ಟಿ ಜಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಸುಧಾ ಜನವರಿ ೮, ೨೦೦೯ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು...

ಪ್ರಿಯರೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಳೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇ-ಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ comment ಪುಟ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

badge