ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2007

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಇ-ಜ್ಞಾನ

ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 'ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪ್ರಭ'ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂಕಣದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇ-ಜ್ಞಾನ ಬಿದ್ದಿದೆ! ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಬರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

badge