ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2007

ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಪ್ರವರ್ತಕ...

ಟಿ ಜಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟವೆಂದರೂ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

"ಏನು? ಇರುವೆ-ಜಿರಲೆಗಳಾ? ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳುಗಳಾ?" ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ - ಅವು... ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

badge