ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2007

ಅಯ್ಯೋ! ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಾ ನಾವೇ ವಾಸಿ!!

ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕರ ಅಂಶವನ್ನು ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಹೊರಗೆಡವಿದೆ. ಕ್ಯೋಟೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಡೆಸಿದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಥಟ್ಟನೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಕಿರಿಯ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚಹೊತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಂಚಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಆ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಕಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸವಾಲು. ಈ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದದ್ದು ಐದುವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮರಿ! ಅದು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಪರದೆಯನ್ನು ಒಂದುಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಇರಬೇಕೇನೋ!

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

badge